Grip op je financiën als zelfstandig psycholoog

Voor zelfstandig psychologen is het financiële luik over het algemeen niet het meest favoriete. En toch is het een onoverkomelijk onderdeel. Je kan er uiteraard voor kiezen om het grootste deel uit te besteden aan een boekhouder of accountant. Maar toch vind ik het belangrijk dat je zelf ook zicht hebt op jouw financiële situatie. En daarom is het nodig dat je basiskennis hebt over sociale bijdragen, belastingen en btw. Klinkt saai? Give it a try! Persoonlijk vind ik het best boeiend. 😀

Sociale bijdragen

Iedere zelfstandige moet sociale bijdragen betalen om sociale rechten op te bouwen. Je sociale bijdragen bedragen ongeveer 20% van je winst (eigenlijk van je netto belastbaar inkomen, maar dat is te complex om in deze blog uit te leggen). Als zelfstandige in bijberoep moet je ook sociale bijdragen betalen, maar je bouwt daar helaas geen sociale rechten mee op (‘solidariteitsbijdragen’ noemen ze dat). Tenzij je winst hoger dan een bepaald grensbedrag is (ongeveer €14.660) en je sociale bijdragen gelijkgesteld worden aan die van een hoofdberoeper.

Je voorlopige sociale bijdragen worden steeds berekend op je winst van enkele jaren voordien. Als starter wordt de eerste jaren automatisch de minimumbijdrage aangerekend. Let daarmee op. Je kan best meteen je minimumbijdrage laten aanpassen op basis van een schatting van je netto belastbaar inkomen. Dat zou ons hier te ver leiden, maar in mijn online cursus FLAZP leg ik uit hoe je dat kan doen.

zelfstandig psycholoog worden

Belastingen

Behalve sociale bijdragen moet je ook nog belastingen betalen. Als eenmanszaak word je progressief belast via de personenbelasting.

Hoeveel de belastingen bedragen is afhankelijk van je totale inkomen en je burgerlijke staat. Dat kan dus heel erg variëren. Voor een ruwe schatting met een gemiddeld inkomen kan je er van uitgaan dat je ongeveer 30% van je winst aan belastingen zal moeten betalen. Als je daar de sociale bijdragen van 20% bijtelt, houd je dus ongeveer 50% van je inkomsten over.

Hoe hoger je inkomen, hoe zwaarder je wordt belast. Daarom is het financieel voordelig als je slim omspringt met het maken van kosten. Die onkosten kan je dan (gedeeltelijk) van je inkomsten aftrekken, zodat je minder winst overhoudt maar dus ook minder belastingen en sociale bijdragen moet betalen.

BTW

De BTW-regeling voor psychologen is een beetje complex. Voor activiteiten met therapeutische doelstellingen (in de ruime zin), zijn we vrijgesteld van btw. Dat wil zeggen dat je geen (21%) BTW moet aanrekenen aan je cliënten. Het nadeel is dat je dan zelf ook geen BTW kan recupereren van de onkosten die je maakt voor je zaak. Je moet met andere woorden dus wel gewoon BTW betalen, net als particulieren. Je hebt dan ook geen BTW-nummer nodig.

Maar… Andere activiteiten, die geen therapeutische doelstellingen hebben, zijn niet vrijgesteld van BTW. Als je van plan bent ook zulke activiteiten te doen als zelfstandige, moet je je afvragen of je met die niet-vrijgestelde activiteiten meer of minder dan €25.000/jaar zal verdienen. Blijf je onder die grens, dan kan je een vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen aanvragen. Je hebt dan wel een actief btw-nummer, maar blijft vrijgesteld van btw. Verdien je meer dan €25.000/jaar met niet-therapeutische activiteiten? Dan word je gemengd btw-plichtig. In mijn online cursus rond het financiële luik leg ik dit allemaal uitgebreid uit.

Boekhouding

Als eenmanszaak mag je een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhouding voeren. Eenvoudig samengevat: je moet je inkomsten en uitgaven oplijsten en hiervan bewijsstukken bewaren voor het geval je controle zou krijgen van de fiscus. En dan je belastingaangifte indienen uiteraard.

In de praktijk is dat iets complexer. Je hebt een ontvangstbewijsboekje en kasboek nodig voor je inkomsten en van je onkosten moet je het aftrekbare deel berekenen op basis van je percentage beroepsgebruik en de fiscale aftrekbaarheid. En dan zijn er ook nog afschrijvingen voor grotere investeringen. 

In dit mijn uitgebreide cursus leg ik deze complexe materie uit in eenvoudige mensentaal, zodat jij ervoor kan kiezen om je boekhouding zelf te voeren of zodat je tenminste een duidelijk zicht hebt op jouw financiële situatie.

Wil jij graag meer grip op je financiën?
Een duidelijk zicht hebben op hoeveel je nu eigenlijk overhoudt als zelfstandig psycholoog?
Weten welke sociale rechten je hebt?
Je sociale bijdragen en voorafbetalingen optimaliseren?
Eventueel zelf je boekhouding doen aan de hand van enkele handige tabellen?

Ik leer jou graag alles i.v.m. het financiële luik als zelfstandig psycholoog in mijn uitgebreide online cursus.